Κτήρια – Σχεδιασμός Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Κλιματισμός, Θέρμανση, Φυσικό Αέριο-Υγραέριο…

READ MORE

Ενέργεια

Διαχείριση ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων & συστημάτων…

READ MORE

Πυροπροστασία

Σχεδιασμός συστημάτων ενεργητικής & παθητικής πυροπροστασίας…

READ MORE

Βιομηχανία

Αδειοδότηση βιοτεχνικών μεταποιητικών μονάδων & εμπορικών αποθηκών…

READ MORE

Αδειοδότηση

Ξενοδοχείων, Κάμπινγκ, Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος…

READ MORE

Διαχείριση Περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Μελέτες Περιβαλλοντικών όρων…

READ MORE

Επίβλεψη-Κατασκευή

Αστικών κτιρίων, Βιοτεχνικών κτιρίων, Ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων…

READ MORE